Telefon: +420 313 512 526 | Email: oms.rakovnik@tiscali.cz | Adresa: Vysoká ul. 84/I, 269 01 Rakovník | ČÚ: 540162369/0800 | IČ: 67777643

Novinky | Titulní strana

Zvýšené pojištění od 25.09.2021 platné pro následující roky

autor: | 20. 09. 2021 | Novinky, Titulní strana

Oznámení cen pojištění pro rok 2022

V posledních třech letech významně narostlo množství škod mysliveckých psů a z toho plynoucí zvýšení plnění z úrazového pojištění psa při výkonu práva myslivosti. To způsobuje podstatný nárůst nákladů na náhrady vzniklých škod.

V souvislosti s tímto vývojem je pojišťovna Halali nucena přikročit v navýšení ceny pojistného za pojištění psa u varianty STANDARD a EXCLUSIVE, kde je pojištěn pes na úraz pro výkon práva myslivosti. Varianta MINIMUM (základní) zůstává beze změny ve stávající výši. Zároveň však pojišťovna navyšuje limity plnění v úrazovém pojištění myslivce ve variantě STANDARD a EXCLUSIVE za ponechání stávající ceny úrazového pojištění.

Úprava výše pojistného byla schválena mysliveckou radou a byla podepsána nová rámcová smlouva pro rok 2022 mezi Českomoravskou mysliveckou jednotou a HALALI, všeobecnou pojišťovnou.